UWAGA

Czasowe zaprzestanie działalności leczniczej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Oddziału Noworodkowego do 25.09.2020 r.

Decyzją Wojewody Lubuskiego WZ-VIII.9610.3.1.2020TZab z dnia 26.03.2020 r.

 

 

ODDZIAŁ NOWORODKOWY ( NEONATOLOGICZNY )

105. Kresowy Szpital Wojskowy
z Przychodnią SP ZOZ
filia Żagań

ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań

Piętro II
 


Kontakt z oddziałem:

tel. 68 477 12 76

Oddział ściśle współpracuje z:

Oddziałem Położniczo - Ginekologicznym

Szkołą Rodzenia

 

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. Anna Kubik

lekarz chorób dziecięcych, specjalista neonatologii-pediatra

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

  Krystyna Biłyk 

specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

ASYSTENCI 


lek. Mirosław Orzeł 

specjalista chorób dzięcięcych, specjalista chorób płuc

lek. Irena Worobiej

lekarz chorób dziecięcych

lek. Zuzanna Matuszewska

lekarz chorób dziecięcych

 

Wszystkie zamieszczone na stronie fotografie zostały wykonane
w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, Odziale Noworodkowym oraz Szkole Rodzenia

105 Kresowego Szpitala Wojskowego filia w Żaganiu.