Oddział Chorób Wewnętrznych

z Pododdziałem Gastroentrologicznym, Reumatologicznym, Chorób Metabolicznych

Kierownik - lek.med. Jacek Gryczyński
specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

Pielęgniarka Oddziałowa - Grażyna Zielińska
 
Miejsce: Budynek nr 7

Telefon: 68 470 78 20