Oddział Neurologiczny,

Oddział Udarowy

z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Ordynator - dr n. med. Waldemar Sobański
specjalista neurolog

Pielęgniarka Oddziałowa - Barbara Stolarska
licencjat pielęgniarstwa

  Miejsce: Budynek nr 4 

Telefon: 68 470 78 51