Oddział Otolaryngologiczny

z Pododdziałem Okulistycznym

Kierownik - lek. med. Sławomir Sztandera
specjalista otolaryngolog

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej - mgr Jadwiga Wróbel

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

  Miejsce: Budynek nr 6

   Telefon: 68 470 78 35