PODODDZIAŁ OKULISTYCZNY
 

 
 
  
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią

   SP ZOZ Żary
                       
   Budynek nr 6

                          Piętro I                        
               

  Kontakt z pododdziałem:

  tel. 68 470 78 62

  Dyżurka pielęgniarska

                       tel. 68 470 78 35                          
  

    Kierownik Pododdziału 

     dr n.med.Krzysztof Kopociński

 
Specjalista chorób oczu
 
 
 

Mottem przyświecającym działalności naszej okulistyki są słowa wybitnego Polaka, Lwowiaka

Zbigniewa Herberta:

"Spośród wszystkich zmysłów najmądrzejsze są oczy. Oczy chronią duszę od zamętu."WYKONYWANE ŚWIADCZENIA

 •   operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem sztucznych soczewek
     wewnątrzgałkowych
 •   wtórne wszczepianie soczewek wewnątrzgałkowych w oczach afakijnych
 •   witrektomie  (zabiegi dotyczące ciała szklistego i tylnego odcinka oka)
 •   fakowitrektomie  (połączenie usunięcia zaćmy z witrektomią) 
 •   iniekcje doszklistkowe inhibitorów VEGF  (np. w AMD)
 •   zabiegi plastyczne dotyczące aparatu ochronnego oka (odwinięcia i podwinięcia powiek,
     gradówki, skrzydlik, kępki żółte, brodawki itp.)
 •   zabiegi laserowe:

      * usunięcie zaćmy wtórnej- YAG kapsulotomia
      * YAG-Irydotomia przeciwjaskrowa
      * laserowe epilacja nieprawidłowo rosnących rzęs
      * fotokoagulacja siatkówki  (cukrzyca, zakrzepy, przedarcia siatkówki itp.)
      * fotokoagulacja endolaserowa

 •   angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa
 •   optyczna koherentna tomografia  (OCT)
 •   HRT konfokalna skaningowa oftalmoskopia laserowa
 •   GDx skaningowa polarymetria laserowa
 •   usg gałki ocznej typu A i B
 •   ultrabiomikroskopia  (UBM)
 •   perymetria statyczna i kinetyczna  (pole widzenia)
 •   tonometria bezkontaktowa i aplanacyjna  (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego)

PODODDZIAŁ


Pododdział dysponuje przestronną, klimatyzowaną salą operacyjną wyposażoną w bardzo dobry mikroskop operacyjny firmy Moeller Wedel Hi-R 900A, fakoemulsyfikator firmy Dorc umożliwiający zabiegi operacyjne na przednim i tylnym odcinku oka oraz endolaser do fotokoagulacji zabiegowych.
 
W procedurach operacyjnych, aby zachować maksymalne warunki bezpieczeństwa, stosowane są specjalnie przygotwane jednorazowe zestwy sprzętu operacyjnego, zmniejszające do minimum ryzyko infekcji okołooperacyjnych.

 Znakomite wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt naszych specjalistycznych pracowni umożliwia nam szybką i pełną diagnostykę oraz właściwe leczenie chorób przedniego i tylego odcinka oka. Minimalizuje również konieczność wysyłania pacjentów do odległych ośrodków klinicznych celem pełniejszej diagnostyki.

Pododdział dysponuje:
Poradniami:  Okulistyczna, Konsultacyjna
Pracowniami: Angiograficzna,  Laserowa,  Optycznej Koherentnej Tomografii, Parametryczna,  Ultrasonograficzna 
Leczenie AMD (Zwyrodnienia Starczego Plamki)

Leczenie AMD (Zwyrodnienia Starczego Plamki) iniekcjami doszklistkowymi preparatu Lucentis (ranibizumab) AMD (z ang. age-related macular degeneration), czyli Zwyrodnienie Starcze Plamki jest obecnie
jedną z wiodących przyczyn bardzo poważnej utraty ostrości wzroku w populacji osób starszych (powyżej 50 r.ż.). Na całym świecie szacuje się liczbę chorych na 30-50 milionów. Choroba powodując znaczne uszkodzenie widzenia upośledza zdolność wykonywania podstawowych czynności życiowych np. czytanie, rozpoznawanie godzin na zegarze i twarzy, robienie zakupów, prowadzenie samochodu, znacznie zwiększa ryzyko urazów w wyniku upadków i samookaleczeń.

Podobnie jak w innych chorobach skuteczność leczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby, toteż duże znaczenie mają badania profilaktyczne umożliwiające lekarzom okulistom wykrycie wczesnych symptomów choroby (każda osoba po 40 r.ż. powinna 1x w roku odbyć wizytę kontrolną w Gabinecie Okulistycznym). W przypadku wykrycia podejrzanych zmian kieruje się pacjenta na badania dodatkowe: angiografię fluoresceinową, pole widzenia, OCT i inne. Są to doskonałe metody służące diagnostyce, jak i stałej kontroli osób chorych, umożliwiające często wykrycie zmian w fazie bezobjawowej choroby.
W przypadku wysiękowej postaci AMD najbardziej nowoczesną i skuteczną metodą leczenia jest zastosowanie doszklistkowych iniekcji preparatu anty VEGF-A –Lucentisu (ranibizumab). Przed zabiegiem pacjent otrzymuje przez 3 dni krople z antybiotykiem 3xdziennie do obu oczu. Zabieg odbywa się na sali operacyjnej, pacjent znajduje się w pozycji leżącej, okolica oczu jest przemywana środkami odkażającymi, obłożona sterylnym okryciem, na oko zakłada się rozwórkę i podaje środki znieczulające, następnie wykonuje się iniekcję (pacjent czuje delikatne ukłucie). Pacjent w tym samym dniu opuszcza szpital.


Po zabiegu przez kilka dni należy jeszcze przyjmować krople do oczu i zgłaszać się do kontroli zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego. Jeden cykl leczenia składa się z 3 iniekcji podanych w odstępie 1m-ca, kolejne reiniekcje zależą od stanu miejscowego. 

Witrektomia


Od 2011r. wykonujemy w naszym Oddziale operacje witrektomii. Zabiegi te należą do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych, jakie wykonuje się we współczesnej okulistyce. Istnieje duża grupa schorzeń, gdzie jedyną szansą leczenia jest wykonanie zabiegu operacyjnego –witrektomii, są to m.in.:

 • krwotoki do ciała szklistego - odwarstwienia siatkówki,

 •  błony przedsiatkówkowe,

 • otwory plamki - proliferacje witreoretinalne,

 • ciężkie zapalenia wnętrza gałki ocznej, ciała obce wewnątrzgałkowe, i inne.


Wynik samego leczenia, podobnie jak w innego typu zabiegach, zależy od stopnia zaawansowania choroby, czyli poziomu uszkodzenia oka.
Celem leczenia może być całkowite wyleczenie, poprawa stanu miejscowego i widzenia, stabilizacja ostrości wzroku lub tylko spowolnienie procesu chorobowego. Witrektomię przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. W trakcie zabiegu usuwa się patologiczne tkanki, a podaje do środka gałki ocznej jałowe powietrza, gaz rozprężający lub olej silikonowy. Często po operacji, przez kilka dni, pacjent musi pozostawać w wymuszonej pozycji ciała (spać na brzuchu, chodzić z pochyloną głową), aż do wchłonięcia się podanego gazu. Witrektomia jest operacją dającą szansę pacjentom z bardzo ciężkimi schorzeniami oczu na poprawę widzenia lub jedynie utrzymanie aktualnego stanu (zahamowanie postępu choroby).