Zakład Medycyny Nuklearnej

 

 

 

Budynek nr 28 Piętro I

 

 

 

Rejestracja

pon-pt 8:00 - 14:00

tel.68 470 78 75 (bad. izotopowe)

Godziny przyjęć

poniedziałek 8:00 - 14:00

wtorek 8:00 - 14:00

środka 8:00 - 14:00

czwartek 8:00 - 14:00

piątek 8:00 - 14:00


      
Kadra medyczna

Kierownik Zakładu Medyczyny Nuklearnej 
dr n.med.Henryk Śmiłowski

Specjalista chorób wewnętrznych

Specjalista medycyny nuklearnej

 

lek. Marcin Słupek - starszy asystent

Specjalista medycyny nuklearnej

Specjalista chorób wewnętrznych

 

mgr inż. Krzysztof Makowski - Kierownik Pracowni

mgr inż. Norbert Andrzejewski - w trakcie specjalizacji z radiofarmacji

mgr Monika Dydyńska Marć - fizyk medyczny

mgr inż. Beata Bartnik - certyfikat w zakresie leczenia izotopami promieniotwórzczymi

Grażyna Czaja - starsza pielęgniarka dyplomowana

Anna Auchimowicz - technik medyczny

mgr inż. Justyna Ogrodowczyk - starszy referent

mgr Wojciech Janczak - inspektor ochrony radiologicznej  


Struktura zakładu

 1. Pacownia radiofarmaceutyczna:
      przygotowuje dawki lecznicze preparatów izotopowych oraz znaczniki izotopowe do badań diagnostycznych
  2. Pracownie diagnostyczne:
  - pracownia gammakamery dwugłowicowej- SPECT 
  - pracownia gammakamery jednogłowicowej
  3. Poradnia i Pracownia Leczenia Izotopami Promieniotwórczymi Możliwości diagnostyczne  


Zakład Medycyny Nuklearnej dysponuje: 
- gammakamerą dwugłowicową Nucline SPIRIT DH-V do badań SPECTwhole body i badań planarnych, 
- gammakamerą jednogłowicową Nucline X-RING 
- miernikiem aktywności z sondą scyntylacyjną Phoenix Mecano-Switzerland, 
- miernikiem aktywności dawki Atomlab 100 
- miernikiem przenośmym EKO-C 
- radiometrem RUST-3


Świadczenia wykonywane w zakładzie

1. Scyntygrafia całego ciała (układ kostny), w tym scyntygrafia trójfazowa
2. Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego SPECT (badanie spoczynkowe)
3. Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego SPECT (badanie z testem obciążeniowym)
4. Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego SPECT (badanie spoczynkowe + badanie z testem obciążeniowym)
5. Scyntygrafia perfuzyjna płuc
6. Scyntygrafia statyczna wątroby
7. Scyntygrafia dynamiczna wątroby
8. Scyntygrafia statyczna nerek
9. Scyntygrafia dynamiczna nerek
10. Scyntygrafia i statyczna mózgu (łącznie)
11. Scyntygrafia ślinianek
12. Scyntygrafia przytarczyc
13. Limfoscyntygrafia
14. Scyntygrafia tarczycy 99mTc
15. Scyntygrafia tarczycy 131I
16. Terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy (porada kwalifikacyjna, podanie izotopu, porada kontrolna)
17. Terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości (porada kwalifikacyjna, podanie izotopu, porada kontrolna)
18. Diagnostyka krwawień z przewodu pokarmowego.