nalewajko

   Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ppłk rez. lek. med Zbigniewa Nalewajko. Ostatnie pożegnanie Pana Doktora zostało zaplanowane na 27 listopada 2019r. o godz. 12:30  i odbędzie się w rodzinnych Bobrowicach.

   Zbigniew Nalewajko urodził się w 1952r. Dzieciństwo spędził w Bobrowicach. Do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczał już w Gubinie.  Po osiągnięciu dojrzałości i zdania matury w roku 1971 odbył zasadniczą służbę wojskową w szeregach Wojsk Ochrony Pogranicza w Krośnie Odrzańskim. W latach 1972- 1978 pełnił rolę podchorążego XV Kursu Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Za wzorowe piastowanie funkcji został wyróżniony zaszczytnym mianem "Wzorowy Podchorąży".

   W 1987 roku ukończył I stopień specjalizacji z neurologii. Sześć lat później uzyskał II stopień wspomnianej specjalizacji. Doświadczenie zawodowe w ramach stażu podyplomowego zdobywał w 105 WSG w Żarach, pracował również jako lekarz w jednostkach 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

   Płk. lek. med. Zbigniew Nalewajko spełniał się również jako wolontariusz Oddziału Neurologicznego Naszego Szpitala. W 1990 roku zasilił pełnoprawnie grono lekarzy tego właśnie Oddziału, w którym dzielił się swoim cennym doświadczeniem, ogromną wiedzą i umiejętnościami przez kolejne 13 lat. Lekarz ten za niezwykłe zaangażowanie w działalność medyczną i wojskową służbę otrzymał wiele wyróżnień m.in. "Za zasługi dla Obronności Kraju" i "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

 

Tekst: mgr Deniz Mrozik/ Rzecznik Prasowy

Literatura i Zdjęcie: Lekarze Szpitala Wojskowego w Żarach, Kopociński Z., Kopociński K., Jeśmian Cz.,  s. 270-271, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Żary, 2014