Strzemecki0

    Decyzją Ministra Obrony Narodowej lek. med. Jan Strzemecki został mianowany na stopień kapitana. Odczytanie aktu nadania wyższego stopnia wojskowego odbyło się 16 grudnia 2019r. w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym. Z tej okazji gościliśmy Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Dariusza Kląskała i Zastępcę Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Bartosza Sygut.

     Lek. med. Jan Strzemecki jest jednym z najdłużej aktywnych zawodowo lekarzy w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. Zawód lekarza wykonuje od 55 lat. W 1972 r. uzyskał specjalizację I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, trzy lata później  specjalizację II stopnia w tym samym zakresie. Przez 24 lata kierował Oddziałem Ginekologiczno- Położniczym w Lubsku. Uprawnienia w zakresie medycyny pracy uzyskał w 2001r. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również stanowisko asystenta Oddziału Ginekologicznego i Kierownika Poradni Ginekologicznej 105 Szpitala Wojskowego. Doktor Strzemecki cieszy się ogromnym szacunkiem i sympatią zarówno pacjentów, Dyrekcji, jak i pracowników placówki. Z pewnością można o nim powiedzieć, iż jest to osoba od której można się wiele nauczyć. Swoją cenną wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze swoimi wpółpracownikami. W chwili obecnej lek. Strzemecki pełni funkcję lekarza Medycyny Pracy, która realizuje  przeważającą część świadczeń w powiecie żarskim oraz żagańskim i współpracuje z RWKL.

  Składamy Panu Doktorowi wyrazy uznania w tak podniosłym dniu. Życzymy również wiele zdrowia, pomyślności i kolejnych sukcesów zawodowych.

Tekst i zdjęcia: mgr Deniz Mrozik/ Rzecznik Prasowy

Strzemecki1

Strzemecki2

Strzemecki3