Obsługa Medyczna

Nazwa Komórki Organizacyjnej
Numer Telefonu
 Izba Przyjęć - I piętro – Oddział Pulmonologii   68 477 12 02  
Izba Przyjęć Oddziałowa  68 477 12 87 
 Oddział Pomocy Doraźnej - Transport wewnętrzny
   68 477 12 79
 
  Oddział Pomocy Doraźnej - Kierownik
68 477 12 58
Oddział Pulmonologii z Pododdziałem
 Chorób Wewnętrznych - III piętro
  68 477 12 41  
Oddział Pulmonologii z Pododdziałem
 Chorób Wewnętrznych - II piętro
  68 477 12 64  
Pododdział Oddziału Pulmonologii - OIOM - II piętro   68 477 12 76  
Sekretariat medyczny Oddziału Pulmonologii   68 477 12 23  
 Sekretariat medyczny Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
 (DILO)
  
 68 477 12 69 
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Gastroentrologiczna
Poradnia Urologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Pracownia Endoskopowa
  Rejestracja :   

68 477 12 04
 
  68 477 12 05  
 Poradnia Zdrowia Psychicznego   
 68 477 12 20

 Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
  
 68 477 12 32
 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej   68 477 12 18 
 Pracownia Diagnostyki Obrazowej(RTG)    68 477 12 42  
 Pracownia USG     68 477 12 82  
 Pracownia Badania Bezdechu Sennego (OBS)
 
  68 477 12 23
  
 Punkt Szczepień COVID-19
 
  796360380
  


Administracja

Nazwa Komórki Organizacyjnej
Numer Telefonu 
 Kierownik Filii - Sekretariat
 FAX sekretariat
  68 477 12 00
  68 477 12 06
 Dział Statystyczny z Archiwum
 - archiwum szpitala 
 - wypisy ze szpitala
 
  68 477 12 09
  68 477 12 61
 Inspektor BHP     68 477 12 69  
 Dział Obsługi Gospodarczo - Technicznej (DOGT)    68 477 12 60 
    68 477 12 63  
 Pielęgniarka Specjalista ds. Epidemiologii        68 477 12 22    
 Pielęgniarka Koordynująca    68 477 12 78