105. Kresowy Szpital Wojskowy

Z Przychodnią SP ZOZ Żary

ul. Domańskiego 2,

68-200 Żary

105. Kresowy Szpital Wojskowy

Z Przychodnią SP ZOZ Filia Żagań

ul. Żelazna 1A,

68-100 Żagań

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Żary

ul. Domańskiego 2,

68-200 Żary

 

icon 157358 640

numery telefonów

 

szpital

 Filia 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

ul. Żelazna 1A,

68-100 Żagań

 

icon 157358 640

numery telefonów

 

Obrazek Szpital Żagań

Numery telefonów do Filii:

POZ Osiecznica - tel. 75 731 21 03

POZ Świętoszów - tel. 75 731 02 28

NiŚOZ Lubsko - tel. 68 300 00 15

Skrzynka pocztowa : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrzynka główna ePUAP: /105szpital/skrytka

 

Pliki do pobrania


ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
wyciąg z Zarządzenia Dyrektora 2011.43


1.  W celu uzyskania wglądu do dokumentacji, wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego składa pisemny „wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej”, do pobrania poniżej.

2.  Wniosek można pobrać
   
      a) w sekretariatach na każdym oddziale medycznym,
 
      b) w rejestracji do poradni przyszpitalnych,

      c) w Dziale Statystyczno - Informatycznym z Archiwum,

      d) na stronie internetowej 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

3.  W wypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej sporządzonego w obecności pracownika upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.

4.  W wypadku złożenia dyspozycji na wniosku o przesłanie dokumentacji pod wskazany adres, która to zostaje złożona drogę listową, podpis wnioskodawcy musi być notarialnie lub urzędowo poświadczony.
Wzory pism do pobrania:

Nazwa pliku
               Format pliku
pdf
doc
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

(podmioty uprawnione)

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

(osoby fizyczne)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

WNIOSEK O PRZESŁANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJINFORMACJA DLA PACJENTÓW dot. kontroli poszpitalnej po pobycie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub innym oddziale szpitalnym 

Pacjentom, którzy przebywali w SOR lub w innych oddziałach szpitalnych i otrzymali skierowanie do poradni specjalistycznej w celu kontroli poszpitalnej zalecamy dokonać rejestracji do poradni w dniu otrzymania takiego skierowania.
 • telefonicznie: 68 477 12 14 / 19 
 • osobiście: Budynek nr 23 / podparter – Rejestracja Centralna 

Ponadto skierowanie do specjalistycznej poradni można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania. 


CennikDuszpasterstwo
   PROBOSZCZ  ks.Krzysztof Burzyński  tel. 505 381 601

Skargi Specjalista ds. kontroli Daria Lidtke tel. 68 477 12 10

 

Rezonans magnetyczny MR - rejestracja EuroDiagnostic
 
 
Chroń przed grypą siebie i innych - Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania
na grypę oraz chronić przed nią innych ?  źródło: Państwowa Inspekcja Sanitarna
 
 
 
 
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w: POZ Żary 
68-200 
ul. Domańskiego 2
budynek nr 12   
tel. 68 470 78 68
POZ Świętoszów  
 59-726
ul. Szkolna 14
tel. 75 731 02 28
POZ Osiecznica 
59-723
ul. Piaskowa 1a
tel. 75 731 21 03
NiŚOZ Lubsko
68-300
ul. Reja 4
tel. 68 300 00 15
Przyjęcia przez lekarzy POZ odbywają się w godzinach 8:00-18:00 po uprzednim zarejestrowaniu. Rejestrować można się osobiście lub telefonicznie. 

W dni powszednie po godz. 18:00 (do godz 8:00) oraz całodobowo w dni wolne, przy POZ w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach oraz w miejscowości Lubsko prowadzona jest Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska i Pielęgniarska   W Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ 
   w Żarach przyjmują: 

    lek.med. Anna Mazanek
    specjalista neonatologii, pediatra

    lek.med. Maciej Kardasz
 
    lek.med. Mateusz Femlak

    
lek.med. Danuta Feruś 
    specjalista neonatologii, pediatra 
   
    lek.med. Maciej Łukomski
    internista
   
    lek.med. Adam Siekierzyński
    specjalista chorób wewnętrznych
 

   
Pielęgniarka Koordynująca pracą POZ - mgr Małgorzata Piróg
    Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

   W Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Świętoszowie przyjmują: 
  

    lek.med. Krzysztof Chojnacki 
    lek.chirurg 
  

    W Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Osiecznicy przyjmuje: 

    lek.med. Krzysztof Chojnacki

    lek.chirurg

    lek.med. Mirosław Orzeł 
    specjalista pediatrii, medycyny rodzinnej i pulmonologii 
Druk deklaracji wyboru swojego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ otrzymają Państwo na miejscu w poradni. Można także pobrać deklarację w formie elektronicznej, wypełnić, wydrukować i dostarczyć do naszego zespołu POZ.

Pobierz: 
Deklaracja wyboru LEKARZA 
Deklaracja wyboru PIELĘGNIARKI  
Deklaracja wyboru POŁOŻNEJ


Zachęcamy do zapoznania się z działem INFORMACJE DLA PACJENTÓW

 komendant

Komendant

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią 

płk lek. med. Artur Lipczyński

 

 


Zastępca Dyrektora ds medycznych

Zastępca Komendanta

ds. lecznictwa

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią 

   ppłk rez. dr n. med. Marek Femlak

 

 

drtech
 
Zastępca Komendanta

ds. ekonomiczno-technicznych

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią

  mgr Marzena Sarnecka

 Kierownik ds. filii w Żaganiu 

mgr inż. Jacek Wąsik

 

Szef logistyki

ppłk mgr inż. Jerzy Bączyk 

              
Naczelna Pielęgniarka

mgr Monika Gryczyńska


Główna Księgowa

mgr Lucyna Chmielewska


Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego

inż. Mariola Majewska

 

Kierownik Działu Statystycznego z Archiwum 

mgr Renata Szot

 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

Mieczysław Tomków 

 

Kierownik Działu Zaopatrzenia Medycznego z Apteką 

mgr farm. Bartłomiej Zawadzki 

 

Kierownik Działu Transportu 

-

 

Kierownik Działu Obsługi Gospodarczo-Technicznej 

mgr inż. Janusz Olszewski

 

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

mgr Monika Kogut

 

Kierownik Działu Informatycznego

mgr inż. Tomasz Bryjak

plan105.png

 

Legenda:

 • 2   - Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka Epidemiologiczna, Pielęgniarka Koordynująca Lecznictwo Otwarte, Inspektor BHP, Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 • 4   - Bakteriologia, Oddział Neurologiczny, Intensywnej Terapii i Anestezjologii.
 • 5   - Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej, Psychiatryczny.
 • 6   - Oddział Laryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym, Pogotowie Ratunkowe.
 • 7   - Poradnia Gastrologiczna,  Reumatologiczna, Pracownia Endoskopowa, Oddział Chorób Wewnętrznych.
 • 8   - Dział Administracyjno-Prawny.
 • 9   - Dział Informatyczny, Dział Statystyczny z Archiwum (Statystyka - Wypisy), Kuchnia.
 • 11 - Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG, Tomografia Komputerowa, Mammografia), SOR, Izba Przyjęć, Oddział Kardiologiczny, Pracownia Hemodynamiki.
 • 12 - Poradnia Lekarza POZ, Zdrowia Psychicznego, Zamówienia Publiczne, Dział Obsługi Gospodarczo-Technicznej, Kancelaria Ogólna (składanie pism, wniosków).
 • 23 - Centralna Rejestracja, Poradnie, EKG, Laboratorium, Dział Finansowo-Księgowy, Kasa szpitala, Dział Kadrowo-Płacowy.
 • 28 - Oddział Dermatologiczny, Poradnia Endokrynologiczna, Zakład Medycyny Nuklearnej.
 • 33 - Prosektorium.
plan105.png

 

Legenda:

 • 4   - Bakteriologia, Oddział Neurologiczny, Intensywnej Terapii i Anestezjologii.
 • 5   - Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej, Psychiatryczny.
 • 6   - Oddział Laryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym.
 • 7   - Poradnia Gastrologiczna,  Reumatologiczna, Pracownia Endoskopowa, Oddział Chorób Wewnętrznych.
 • 8   - Inspektor BHP, Dział Administracyjno-Prawny.
 • 9   - Dział Informatyczny, Dział Statystyczny z Archiwum (Statystyka - Wypisy), Kuchnia.
 • 11 - Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG, Tomografia Komputerowa, Mammografia), SOR, Izba Przyjęć, Oddział Kardiologiczny, Pracownia Hemodynamiki.
 • 12 - Poradnia Lekarza POZ, Zdrowia Psychicznego, Zamówienia Publiczne, Dział Obsługi Gospodarczo-Technicznej, Kancelaria Ogólna (składanie pism, wniosków).
 • 23 - Centralna Rejestracja, Poradnie, EKG, Laboratorium, Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka Epidemiologiczna, Pielęgniarka Koordynująca Lecznictwo Otwarte, Dyrekcja, Dział Finansowo-Księgowy, Kasa szpitala, Dział Kadrowo-Płacowy.
 • 28 - Oddział Dermatologiczny, Poradnia Endokrynologiczna, Zakład Medycyny Nuklearne.
 • 33 - Prosektorium.